Vô song, Sáng tạo, Chất lượng tay nghề, Di sản và Tính bền vững Trong 200 năm
  • Báo chí
  • Ngày 29, Tháng Hai 2024

Macallan 200 năm tuổi – chúng tôi đang nhìn lại lịch sử của mình với tầm nhìn hướng tới tương lai. ​Chỉ khi nhìn lại, bạn mới có thể xác định được tương lai, và vì vậy trong hiện tại, chính không gian vô tận này, chúng ta đưa ra những quyết định vừa tôn vinh quá khứ vừa định hướng cho tương lai của chúng ta.​​

Hai thế kỷ đã trôi qua kể từ khi Alexander Reid chưng cất mẻ rượu whisky đầu tiên trong những thùng rượu nhỏ kỳ lạ của mình và từ đó bắt đầu di sản phi thường của The Macallan. Chúng tôi đang nhìn lại di sản đó, mọi thứ đã đạt được và vẫn còn sắp tới. ​​Đó là sự tôn vinh du hành thời gian – được khám phá qua năm chủ đề: Vô song, Sáng tạo, Chất lượng tay nghề, Di sản và Tính bền vững.

tin tức khác